هامرتو یا انگشت چکشی در پا

هامرتو یک نوع بدشکلی در مفاصل انگشتان پا و به خصوص انگشتان کوچک است که در نتیجه آن مفصل انگشت به بالا خم شده و حالت 8 انگلیسی پیدا می کند. در ابتدا این حالت به صورت انعطاف پذیر است و در صورت فشار دادن روی برجستگی انگشت به حالت طبیعی باز می گردد. اما در نهایت این حالت، تبدیل به یک انگشت به شکل ثابت، به خود می گیرد و انگشت با فشار هم به حالت عادی بازنمی گردد. علت آن را کفشهای نامناسب و عدم تعادل در تاندونهای اطراف مفصل انگشت ذکر کرده اند که در خانم ها شایعتر است. پس از مدتی به علت سایش برجستگی به کفش، ضخیم شدن پوست و میخچه ایجاد می شود.

درمان آن براساس قابل انعطاف بودن و یا نبودن و ایجاد آرتروز در مفصل است. در ابتدا حرکات کششی و استفاده از چسب در جهت آناتومیک نگه داشتن انگشت انجام می شود همچنین از pad ها برای جلوگیری از سایش و کاهش درد استفاده می شود.

در نهایت در صورت عدم درمان جراحی انجام می شود.

Facebook
Email
WhatsApp
Print
رزرو نوبت