هامرتو یا انگشت چکشی در پا

هامرتو یک نوع بدشکلی در مفاصل انگشتان پا و به خصوص انگشتان کوچک است که در نتیجه آن مفصل انگشت به بالا خم شده و حالت 8 انگلیسی پیدا می کند. در ابتدا این حالت به صورت انعطاف پذیر است و در صورت فشار دادن روی برجستگی انگشت به حالت طبیعی باز می گردد. اما در نهایت این حالت، تبدیل به یک انگشت به شکل ثابت، به خود می گیرد و انگشت با فشار هم به حالت عادی بازنمی گردد. علت آن را کفشهای نامناسب و عدم تعادل در تاندونهای اطراف مفصل انگشت ذکر کرده اند که در خانم ها شایعتر است. پس از مدتی به علت سایش برجستگی به کفش، ضخیم شدن پوست و میخچه ایجاد می شود.

درمان آن براساس قابل انعطاف بودن و یا نبودن و ایجاد آرتروز در مفصل است. در ابتدا حرکات کششی و استفاده از چسب در جهت آناتومیک نگه داشتن انگشت انجام می شود همچنین از pad ها برای جلوگیری از سایش و کاهش درد استفاده می شود.

در نهایت در صورت عدم درمان جراحی انجام می شود.

اشتراک گذاری در facebook
Facebook
اشتراک گذاری در email
Email
اشتراک گذاری در whatsapp
WhatsApp
اشتراک گذاری در print
Print
نوبت دهی آنلاین