هالوس واروس مادرزادی:

حرکت انگشت شست به سمت داخل را هالوس واروس می گویند. علل مختلفی برای این بیماری، بیان می شود. این حالت می تواند مادرزادی، و یا به دلایل دیگری مانند ضربه، شارکوماری توث، فلج اطفال، آرتریت روماتوئید و… باشد. در موارد مادرزادی دیده شده است که پس از شروع به راه رفتن کودک، و پوشیدن کفش، درجاتی از اصلاح در این دفورمیتی دیده میشود.

تشخیص:

ساده ترین راه تشخیص، ظاهر انگشتان است که انگشت شست از انگشت دوم پا فاصله گرفته و منحرف شده است.

درمان:

در موارد خفیف تر می توان از آتل استفاده کرد. اما در مراحل شدیدتر، نیاز به اقدامات بیشتری می باشد. در مواردی که درد و علامتی وجود ندارد، و تغییر شکل بیش از حد انتظار نیست ممکن است درمان لازم نباشد. در صورت عدم درمان با درمانهای غیرجراحی، نیاز به جراحی می‎باشد. درمان جراحی معمولا شامل ترمیم بافت نرم اطراف مفصل انگشت شست است.

Facebook
Email
WhatsApp
Print
رزرو نوبت