برخی از اعمال جراحی ارتوپدی دکتر مروجی

شکستگی سر فمور
شکستگی مچ پا
شکستگی ساق پا
شکستگی استخوان بازو
شکستگی مچ دست
شکستگی استخوان فمور
شکستگی زانو خرد شده
شکستگی آرنج خرد شده
شکستگی مچ دست خرد شده
شکستگی مچ پا
شکستگی استخوان ران
همی آرتروپلاستی مفصل لگن
شکستگی آرنج خرد شده
شکستگی پاشنه
شکستگی ترقوه
شکستگی ساعد
شکستگی گردن استخوان ران
شکستگی اینترتروکانتریک
5/5 - (1 امتیاز)
نوبت دهی آنلاین