بیماری Sever:

این بیماری، شایعترین علت درد پاشنه در نوجوانان است و علت آن التهاب صفحه رشد در استخوان پاشنه است. بیماری Sever  بیشتر در کودکان و نوجوانانی اتفاق می افتد که فعالیت بدنی زیاد دارند و علت آن، رشد ناگهانی استخوانها در دوران رشد است که معمولاً سریعتر از بافت نرم و تاندونها و عضلات اتفاق می افتد لذا کوتاه ماندن تاندونها و از جمله تاندون آشیل منجر به کشش در ناحیه پشت پاشنه میشود و التهاب این ناحیه اتفاق میافتد. ورزشهای همانند فوتبال، بسکتبال و ژیمناستیک بیشتر باعث فشار برتاندون آشیل و متعاقب آن صفحه رشد استخوان پاشنه میشوند. ایستادن طولانی و کفش نامناسب نیز از علل ایجاد بیماری می باشند.

علائم:

  • درد ناحیه پشت پاشنه یک پا ویا هردو پا در یک نوجوان پرتحرک
  • لنگیدن به علت درد.
  • راه رفتن روی پنجه ها به علت درد.
  • تورم و قرمزی پوست پاشنه ها.
  • بدتر شدن درد با دنبال درد و بهبودی به دنبال استراحت.

درمان:

مهمترین قسمت درمان، قطع فعالیت ورزشی و کفش مناسب است. استفاده از کفش هایی که پاشنه بلندی دارند، انجام ورزشهای کششی پا وساق پا، یخ درمانی، استفاده از داروهای ضدالتهاب وحتی گاهاً گچ گرفتن اندام، جهت درمان این بیماری استفاده میشود. اما آنچه مهم است، اینست که این بیماری پس از اتمام شدن رشد سریع و بلوغ و بسته شدن صفحه رشد در این زمان بهبود خواهد یافت.

رزرو نوبت