کنترکچر دوپویترن:

این بیماری در افراد دیابتی ,الکلی و سیگاری و کسانی که داروهای تشنج مصرف می کنند شایعتر است.همچنین در افرادی که سابقه ضربه به دست و کارهای یدی دارند بیشتر دیده می شود.حالتی است که فاشیای کف دست جمع می شود.این بیماری در مردان بالای 40 سال شایع است .در بعضی خانواده ها زود تر شروع می شود و بیشتر دیده می شود. در مواردی که خانوادگی وجود دارد سیر پیشرونده تری دارد.در زنان سیر آهسته تری دارد ولی نتیجه جراحی در زنان زیاد خوب نیست.در مواردی که این بیماری دو طرفه باشد و همراه با برجستگی در کف دست باشد سیر بیماری سریعتر و احتمال عود بیشتر است.

علایم:

در ابتدا به صورت برجستگی سفت در کف دست و بدون درد است. به مرور فیبروز بیشتر می شود و انگشتان در وضعیت خم دایمی قرار می گیرند.نازک شدن پوست در ناحیه درگیر ,چسبندگی پوست و گود شدن پوست از علایم همراه می باشد.معمولا از انگشت حلقه شروع می شودو به تدریج انگشت 5 را می گیرد.انگشت چه به صورت خودبخود و چه با فشار باز نمی شود.

 

درمان:

در صورتی که بیمار فقط دارای ناحیه برجسته کف دست و طناب برجسته کف دست است و انگشت دچار خم شدگی فیکس نیست نیاز به جراحی ندارد.

برجستگی کف دست زمانی جراحی میشود که ایجاد ناراحتی کند و خم شدن فیکس انگشتان هم در زوایای خاصی کاندید جراحی می شوند.

رزرو نوبت