میلومننگوسل:

نوعی بیماری مادرزادی است که در آن سیستم، عصبی در دوران جنینی تکامل نیافته است. و آسیب جدی به ستون فقرات و نخاع وارد میشود. در اثر بسته نشدن مهره ها، سوراخ بزرگی ایجاد میشود که منجر به بیرون زدن توده ای از پشت ستون فقرات نوزاد میشود که حاوی نسوج عصبی، قسمتی از نخاع وگاهاً مایع مغزی نخاعی است. این توده از 4 منطقه ستون فقرات ممکن است بیرون بزند.

علائم:

  • فلج شدن اندام ها
  • بی حسی در اندام تحتانی
  • بی اختیاری ادرار ومدفوع
  • هیدروسفالی
  • اختلال حافظه
  • کج شدن ستون فقرات
  • در رفتگی مفصل ران

درمان:

50 درصد این بیماران، دفورمیتی و تغییر شکل پا دارند. که به گونه های مختلفی است.

اگرچه هدف از درمان، این است که بیمار سرپا بایستد و حرکت کند، اما یک فاکتور مهم در آینده این افراد، بی حسی پاهاست. اکثر این کودکان حس پا و حس عمقی ندارند.( البته در بعضی بسته به محل اینجاد میلومتگوسل این حس وجود دارد)

آموزش به والدین بسیار مهم است. بازرسی دقیق پای کودک، و نوع کفش و جوراب مهم است.

همه کودکان، جهت محافظت از پا و جلوگیری از انقباضات و بدشکلی پا باید از یک ارتوز استفاده کنند. این کودکان هرگز نباید با پای برهنه راه بروند و حتی در هنگام شنا کردن هم باید کفش بپوشند. هر کدام از دفورمیتی های پا که در میلومتگوسل، ایجاد میشود درمان های غیر جراحی و جراحی خاص خود را دارد.

رزرو نوبت