شست ماشه ای:

در این بیماری تاندونها نمی توانند در مسیر خود حرکت کنند. در واقع التهاب روی غلاف تاندون خم کننده انگشتان است که اسکار به جا می گذارد و مانع حرکت عادی تاندون و گیر کدن آنها می شود. محل این تنگی قاعده انگشتان است. ممکن است مادرزادی باشد ومعمولا در انگشت شست نوزادان اتفاق می افتد.در موارد اکتسابی , انگشتان سبابه و حلقه درگیر می شوند و خم و راست شدن انگشت به مشکل بر می خورد.

علایم:

علاوه بر گیر کردن انگشت در هنگام خم و راست کردن , احساس صدای (تق) در موقع باز کردن انگشت وجود دارد. اغلب در قاعده انگشت در کف دست توده ای دردناک لمس می شود.

درمان:

در افرادی که تازه مراجعه کرده اند آتل شبانه , کشش انگشت و استفاده از ترکیب سرما و گرما استفاده می شود. تزریق کورتون می تواند موثر باشد.در صورت جراحی 97 درصد بهبودی ایجاد می شود.

در نوع مادرزادی بهتر است درمان تا 2 سالگی به تاخیر بیفتد زیرا بعضی نوزادان خودبخود خوب می شوند.

Rate this page
رزرو نوبت