شانه

مفصل شانه از سه استخوان کتف (اسکاپولا) ,ترقوه (کلاویکل) و بازو (هومروس) تشکیل شده است که با هم مفصل هستند. رباطهای متعددی این مفاصل را به هم وصل می کندو عضلات نیز به عنوان حامی و عامل چرخش و حرکات مفصل شانه کار می کنند. بیماری های متعددی می توانند منجر به درد شانه شوند . گروهی از بیماری ها ,عضلانی و تاندونی ,گروهی لیگامانی و رباطی و گروهی مربوط به استخوان و مفصل می باشند.

بسته به سن , سابقه ضربه قبلی , نوع شغل و میزان استفاده از مفصل و عوامل دیگر و معاینه فرد, مودالیته های تصویر برداری انتخاب می شوند و بر اساس تشخیص, درمان غیر جراحی یا جراحی انجام می شود.

رزرو نوبت