سندرم درد منطقه ای پیچیده (complex regional pain syndrome)

این بیماری، زمانی بوجود می آید که ناحیه ای از بدن، دچار درد مداومی میشود که از نظر زمان و شدت بروز درد تناسبی با نوع و شدت ضایعه یا تروما نداشته باشد. این درد معمولاً دست ها و پاها را درگیر می کند که معمولاً پس از شکستگی ها، سوختگی ها یا عمل جراحی اتفاق می افتد.

علائم بالینی:

 • احساس سوزش مداوم و یا درد ضربان دار معمولاً درکف دست ها یا پاها
 • اندام مبتلا معمولاً متورم است
 • رنگ اندام مبتلا با سمت مقابل متفاوت است و میتواند سفید ویا با لکه های قرمز و یا آبی باشد
 • اندام نسبت به سرما و همچنین نازک و شفاف میشود.
 • پوست اندام مبتلا نازک و شفاف میشود.
 • رشد موها و ناخن در این ناحیه مبتلا افزایش پیدا میکند.
 • مفصل اندام مبتلا، خشک و محدود و متورم است.
 • حرکت دادن عضو مبتلا با اختلال روبه روست.
 • گاهی ممکن است درد به نواحی بالاتر عضو مبتلا و یا حتی سمت مقابل سرایت کند.

سه مرحله برای بیماری در نظر گرفته میشود:

مرحله اول: معمولاً سه ماه طول میکشد. شایعترین علامت در این مرحله، درد سوزشی و افزایش حساسیت به لمس است. درد متفاوت از آسیا اولیه است. ورم اندام، قرمزی پوست وگرمی اندام و خشکی مفاصل اتفاق می افتد و رشد ناخن و مو و تعریق افزایش می یابد.

مرحله دوم: از سه ماه تا یکسال به طول می انجامد. پوست نازک و صاف میشود و اندام تقریباً همیشه متورم است و حساسیت به لمس بیشتر از هر زمانی است.

مرحله سوم: بعد از یکسال اتفاق می افتد، محدودیت حرکت دائمی تر میشود وپوست رنگ پریده و براق و خشک وکشیده شده است.

اقدامات تشخیص، اکثراً برای رد علل دیگر انجام میشود.

درمان:

مهمترین گام جهت درمان قطع زنجیره درد است که متعاقب آن بی حرکتی و سایر پیشروی این بیماری را در پی دارد. لذا درمانهای دارویی ضد درد، گاهاً با دوز بالا جهت کاهش درد این بیماری توصیه شده است.

 • انجام توانبخشی فیزیکی و فیزوتراپی، جهت شکستن سیکل بی حرکتی اندام و تشدید علائم توصیه میشود. انجام فیزوتراپی، باید کاملاً کنترل شده ودرحدی باشد که برای بیمار درد ایجا نکند چرا که، فشار زیاد به مفاصل درگیر منجر به افزایش درد وسایر پیشروندی بیماری میشود.
 • افسردگی، اضطراب، تشویش و اختلالات استرسی در تسریع بیماری نقش به سزایی دارد لذا کنترل موارد فوق با استفاده از حمایت روحی- روانی و داروهای اعصاب به بهبودی بیماران کمک به سزایی می کند.
 • مسدود کردن اعصاب سمپاتیک، قطع اعصاب سمپاتیک و تحریک نخاع، برای موارد خاص ممکن است کمک کننده باشد. ضمن آنکه انجام بدون بررسی این اقدامات، ممکن است سبب افرایش درد در افراد شود.
 • طب سوزنی، تکنینک های تمدد اعصاب و ماساژ درمانی نیز برای درمان این بیماران به کارگرفته شده است.

به هر حال سندرم درد ناحیه ای کمپلکس، ممکن است از چندماه تا سالها ادامه داشته باشد.

رزرو نوبت