درد ساق مزمن ورزشکاران:

دردهای مزمن ساق به خصوص در ورزشکاران علت های مختلفی دارد. این علت ها می توانند منشأ عصبی، عضلانی و تاندونی، عروقی، فاشیای ساق و استخوانی داشته باشند. شایعترین علت ها، شکستگی‎های استرسی ساق پا، و سندرم کمپارتمان فعالیتی است.

  • سندروم کمپارتمان فعالیتی: در اثر افزایش بافتی، در محفظه های پوشاننده عضلات ساق در حین ورزش است متوسط سن وقوع این بیماری، 20 سالگی است.
  • علائم بالینی: درد در هنگام ورزش، پس از طی یک مسافت مشخص/ مدت زمان مشخص/ سرعت مشخص است. که می تواند به صورت حاد، و پس از یک ورزش با مقدار غیر معمول شروع شود ویا مزمن باشد که شایعتر است. در مراحل اولیه بیماری، درد با استراحت پس از چند دقیقه تا چند ساعت دفع میشود.
  • درمان تا حدی زیادی با اهداف ورزشکار بستگی دارد. در صورت کاهش فعالیت، علائم درد کاهش می یابد.
  • شکستگی های استرسی استخوان ساق پا:

این عارضه بیشتر در دوندگان شایع است.

علائم بالینی:

ورزشکار به صورت تیپیک، تغییر اخیر در تمرین مثل افزایش مسافت پیموده شده، تغییر کفش، تغییر زمین یا سرعت تمرین را گزارش میکند. شروع علائم تدریجی است و سریع نیست. حساسیت موضعی در محل شکستگی ساق وجود دارد و ممکن است با ورم، قرمزی و گرمی همراه باشد. پریدن بر روی یک پا درد ایجاد میکند وگاهاً یک توده قابل لمس وجود دارد.

درمانهای غیر جراحی و جراحی براساس محل شکستگی تعیین میشود و اکثر ورزشکاران با روشهای غیرجراحی درمان میشوند.

Rate this page
رزرو نوبت