تنوسینویت دکورون:

دو تاندون اکستانسور پولیسیس و ابدوکتور پولیسیس لونگوس که در قسمت پشتی انگشت شست وجود دارند دارای غلافی مشترک هستند که در اثر فعالیت زیاد انگشت شست مثل تایپ کردن یا پیانو زدن دچار التهاب می شوند.در خانم های در سن 30 تا 50 سال  بیشتر دیده می شود.

علایم:

محل درد در قسمت خارجی مچ دست و گاها پشت انگشت شست است که با فعالیت بدتر می شود. غالبا یک برجستگی دردناک و حساس در 2 سانتی متری سطح مفصل مچ در قسمت خارجی لمس می شود.گاها ممکن است تورم و قرمزی در این ناحیه وجود داشته باشد.

تشخیص:

اگر انگشت شست در داخل انگشتان دیگر جمع شود و مچ دست را به سمت داخل خم کنیم  بیمار ,در ناحیه خارج دست درد شدیدی را حس می کند.

درمان:

درمان  در 6 هفته اول  شامل گرم کردن محل درد و داروهای ضد التهاب و تزریق کورتون است. که همراه با مچ بند استفاده می شود.تزریق را میتوان دو بار انجام داد.

در صورت عدم درمان می توان برای مدت سه هفته از گچ گیری استفاده کرد.اگر به درمان غیرجراحی جواب ندهد می توان از جراحی استفاده کرد.

رزرو نوبت