شکستگی اندام تحتانی

 

شکستگی حلقه لگنی

 

این نوع شکستگی ها , با مکانیسم های مختلفی از ضربه ایجاد می شود.گاهی از جلو , گاهی از کنار و گاهی از پایین و بالا ضربه به لگن وارد می شودکه می تواند منجر به مدلهای مختلف شکستگی از لگن می شود.در همه موارد دو حالت ممکن است برای لگن پیش بیاید.یا لگن پایدار است و یا دچار ناپایداری شده است.بهترین وسیله تشخیصی در شکستگی های حلقه لگنی سی تی اسکن است.در موارد شکستگی پایدار لگنی , هدف , راه اندازی زودتر بیمار است.و در شکستگی های ناپایدار, جراحی جهت فیکساسیون و پایدار کردن لگن لازم است.

 

شکستگی گردن استخوان ران( فمور)

 

در افراد مسن به دنبال یک ضربه خفیف ایجاد می شود و در افراد جوان به دنبال ترومای شدید اتفاق می افتد .اندام مبتلا به سمت خارج می چرخد و نسبت به سمت مقابل کوتاهتر می شود.بیمار قادر به راه رفتن نیست واز درد شدید ران شکایت دارد و محدوده حرکت کاهش یافته است.به طور کلی درمان همه این نوع شکستگی , جراحی است.سن بیمار , جابجا بودن قطعه شکسته , میزان فعال بودن بیمار , پوکی استخوان از عواملی هستند که نوع درمان جراحی را تعیین می کند.

 

 

شکستگی اینترتروکانتریک

 

بیشتر در خانم های دچار پوکی استخوان دیده می شود.و سن متوسط آن بالاتر از شکستگی گردن فمور است.اندام مبتلا نسبت به سمت مقابل کوتاهتر است و به سمت خارج می چرخد و پس از مدتی در قسمت فوقانی ران , کبودی ایجاد می شود.

درمان آن در هر شرایطی جراحی است مگر در شرایط خاص.شایعترین عارضه آن بدجوش خوردن است که در این شرایط, اندام مبتلا کوتاهتر می شود و به خارج می چرخد.

 

شکستگی ساب تروکانتریک

در شکستگی های ساب تروکانتریک که در قسمت ابتدایی استخوان فمور اتفاق می افتد احتمال جوش نخوردن بسیار بالاست.همه انواع این نوع شکستگی نیاز به جراحی دارد .معمولا ترومایی که باعث این نوع شکستگی می شود شدید است.

 

 

شکستگی میانه استخوان ران (مید شفت فمور)

 

به دلیل تصادف یا سقوط از بلندی اتفاق می افتد.اگر ضربه مستقیم به این قسمت استخوان وارد شود , شکستگی عرضی اتفاق می افتد.از علایم مهم آن , شوک و خونریزی است.اندام به سمت خارج می چرخد.مهمترین عارضه زودرس آن , خونریزی است که تا 2 لیتر هم میتواند باشد.پارگی عروق , آمبولی ناشی از لخته ,عفونت و آمبولی چربی از عوارض آن است.

دیر جوش خوردن یا جوش نخوردن, بد جوش خوردن ,محدودیت حرکت زانو, از عوارض دیگر آ؟ن است.برای جوش خوردن این استخوان سه تا چهار ماه زمان لازم است.

در کودکان , از ابتدای تولد تا زمان بلوغ ,شکستگی استخوان ران بر اساس میزان زاویه دار شدن شکستگی به طرفین و جلو وعقب و همچنین میزان کوتاه شدن استخوان ران , درمان جراحی و یا غیر جراحی انجام می شود.

 

شکستگی قسمت تحتانی استخوان ران (دیستال فمور)

 

از علایم این شکستگی , حساسیت در لمس , و تغییر شکل در پایین ران همراه با ورم شدید و محدودیت حرکت زانواتفاق می افتد.در شکستگی انتهای فمور , لازم است سی تی اسکن انجام شود.احتمال آسیب عروق و اعصاب پشت زانو در این نوع شکستگی زیاد است. درمان آن بسته به جابجایی قطعه شکسته جراحی و یا غیر جراحی است.محدودیت حرکت زانو پس از عمل از عوارض شایع جراحی این شکستگی می باشد.

 

 

شکستگی کشکک

 

این نوع شکستگی با دو مکانیسم انجام می شود.

-ضربه مستقیم :به دلیل زمین خوردن روی زانو ایجاد می شودو معمولا شکستگی به صورت خرد شده است.اما رتیناکولوم اطراف زانو پاره نشده است.بنابرین بیمار می تواند زانو را راست کند.

-ضربه غیر مستقیم :به دلیل انقباض ناگهانی عضله چهار سر ران در حالی که زانو خم است ایجاد می شود.شکستگی معمولا عرضی است و رتیناکولوم پاره است و بیمار قادر به راست کردن زانو نمی باشد.

زانو متورم است و کبودی در اطراف کشکک وجود دارد ممکن است شکاف بین قطعات شکسته لمس شود.در مواردی که استخوان کشکک شکسته است و بیمار می تواند پا را صاف بالا بیاورد و جابجایی در سطح مفصل کشکک زیر 3 میلیمتر است می توان درمان غیر جراحی انجام داد.در تمام موارد که رتیناکولوم پاره است و زانو , قادر به راست شدن نیست , درمان جراحی انجام می شود.

 

شکستگی سطح مفصلی استخوان ساق در زانو (تیبیا پلاتو)

 

این نوع شکستگی , داخل مفصلی است و تایپهای مختلفی دارد. بسته به جابجایی قطعات شکسته « درمان به صورت جراحی و یا غیر جراحی انجام می شود.در 25 درصد موارد ,رباطهای زانو آسیب می بیند.سقوط از ارتفاع و برخورد جسم سخت به زانو مثل برخورد سپر ماشین به زانو,باعث این شکستگی می شود.عارضه شایع آن , ساییدگی مفصل زودرس و محدودیت خم و راست شدن زانو می باشد.

 

شکستگی استخوانهای ساق (تیبیا و فیبولا)

 

این نوع شکستگی غالبا در تصادفات اتفاق می افتدو بسته به نوع ضربه , مدلهای مختلفی از شکستگی اتفاق می افتد که می تواند عرضی , مایل و یا مارپیچ باشد.ممکن است این شکستگی به صورت باز و خونریزی دهنده باشدکه بسته به سایز زخم نوع جراحی آن تعیین می شود.در مواردی که شکستگی جابجا می باشد درمان جراحی انجام می شود.در صورت بالا رفتن فشار داخل ساق به دنبال شکستگی,احتمال آسیب به عروق و اعصاب و عضلات در پا وجود دارد که نیاز به باز کردن محفظه های عضلات ساق دارد.

بدجوش خوردن ,جوش نخوردن و آسیبهای عصبی و عروقی و عفونت از عوارض شایع این نوع شکستگی می باشد.

 

شکستگی قسمت تحتانی و داخل مفصلی ساق در مچ پا (شکستگی پیلون)

 

این شکستگی در سطح مفصلی استخوان ساق در مفصل مچ پا اتفاق می افتد .به دنبال این شکستگی ممکن است تورم شدیدی در مچ پا اتفاق می افتد که می تواند همراه با تاول باشد.شاید بتوان در زیر چهل وهشت ساعت در یک مرحله آن را جراحی نمود اما اکثرا ابتدا با فیکساتور خارجی مچ ا را پایدار نمودو پس از یک تا سه هفته جراحی اصلی را انجام داد.عفونت سطحی و با عمقی و جوش نخوردن می تواند از عوارض این جراحی باشد.احتمال بروز آرتروز زودرس پس از این شکستگی زیاد است.در موارد بسیار خاص , میتوان درمان های غیر جراحی را برای آن در نظر گرفت.

 

 

شکستگی تالوس

 

استخوان تالوس از آن دسته استخوانهای بدن است که احتمال می رود پس از شکستگی در مناطق خاصی از آن دچار نکروز و مرگ سلولی شود.درمان بر اساس میزان جابجایی قطعات شکسته و محل شکستگی استخوان , می تواند جراحی و یا غیر جراحی باشد.نکروز استخوان ,آرتروز مفصل و بد جوش خوردن از عوارض این شکستگی می باشد.

 

 

شکستگی قوزک داخلی و خارجی

 

انواع مختلف این شکستگی ,بر اساس مکانیسم پیچ خوردن مچ پا شکل می گیرد.اما آنچه در همه شکستگی ها ثابت است این است که در صورت جابجایی قطعات نیاز به جراحی وجود دارد.در موارد غیر جابجا و در شرایط خاص می توان آن را به صورت غیر جراحی درمان نمود.

 

 

شکستگی پاشنه (استخوان کالکانـءوس)

 

این نوع شکستگی غالبا به دنبال افتادن از ارتفاع , اتفاق می افتد.پس از ایجاد این نوع شکستگی , آسیب سایر قسمتهای بدن از جمله کلیه ها و حالب و همچنین ستون فقرات باید بررسی شوند.

بر اساس این که سطح مفصلی استخوان پاشنه ,شکستگی داشته باشد و یا خیر , نوع درمان و نتیجه درمان تغییر می کند.شکستگی های داخل مفصلی مچ پا در ناحیه مفصلی استخوان پاشنه با استخوان تالوس ,حتی در بهترین شرایط جراحی و فیکساسیون ,شیوع بالایی را برای ایجاد آرتروز در آینده و وجود دردهای مفصلی دارند.

پوست ناحیه پاشنه ,خونرسانی ضعیفی دارند لذا احتمال نکروز پوست پس از جراحی استخوان پاشنه زیاد است.

 

 

شکستگی استخوانهای کف پا

 

از جمله این شکستگی ها می توان شکستگی های متاتارس را ذکر کرد که شایعترین آنها هم شکستگی جونز و یا شکستگی قاعده متاتارس پنجم می باشد.درمان این شکستگی غیر جراحی است.گرچه در ورزشکاران این شکستگی به صورت جراحی درمان می شود.

رزرو نوبت