اسگودشلاتر:

توبروزیته تیبیا ,استخوان برجسته ای بر روی ناحیه جلو و بالای ساق است که در کودکی منطقه رشد ناحیه بالای ساق است. سن شیوع این بیماری 10 تا 16 سال است. این کودکان معمولا ورزشکارند و یا فعالیت زیادی دارند. بیماری بیشتر در پسرا دیده می شود .

علایم:

حرکات مفصل طبیعی است اما درد و حساسیت در لمس در ناحیه توبروزیته وجود دارد که می تواند همراه با تورم باشد.علایم ممکن است ماهها و سالها وجود داشته باشد و در نهایت با بلوغ بهبود یابد.

تشخیص:

رایوگرافی می تواند تشخیص قطعی ایجادکند قطعه قطعه شئن ناحیه توبروزیته در رادیوگرافی مشخص می شود.

درمان:

داروهای ضد التهاب و بی حرکتی جز اصلی درمان است.ضمن آنکه در موارد شدید حدود 6 هفته گچ گیری انجام می شود.

در موارد مقاوم به درمان غیرجراحی, خارج کردن قطعات استخوانی با جراحی انجام می شود.

رزرو نوبت